Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 27, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 27/01 Wyrok z dnia 2001-10-03
konstyt. przepisu nakładającego na detektywa osobę prowadzącą dział. gosp. - z mocą wsteczną - obowiązek ubiegania się o licencję oraz przewidującego odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy z 6.07.2001 roku o usługach detektywistycznych
Z.U. 2001 / 7 / 209
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: