Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 5, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 5/01 Wyrok z dnia 2001-05-29
Konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.
Z.U. 2001 / 4 / 87
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: