Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 49, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 49/01 Wyrok z dnia 2003-12-10
konstytucyjność delegacji ustawowej zawartej w art. 5 Prawa Notarialnego, dotyczącej ustalania maksymalnej wysokości taksy notarialnej
Z.U. 2003 / 9A / 101
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: