Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 13, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 13/01 Wyrok z dnia 2001-04-25
podatku dochodowego od dochodów ze sprzedaży akcji dopuszczonych do publicznego obrotu
Z.U. 2001 / 4 / 81
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: