Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 30, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 30/01 Wyrok z dnia 2002-05-21
konstytucyjność przepisu przyznającego rzecznikom patentowym uprawnienie do zawodowego świadczenia pomocy prawnej
Z.U. 2002 / 3A / 32
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: