Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 48, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 48/01 Wyrok z dnia 2002-10-02
konstytucyjność przepisów regulujących zasady ustalania czynszu najmu lokali mieszkalnych
Z.U. 2002 / 5A / 62
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: