Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 50, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 50/01 Wyrok z dnia 2003-03-18
konstytucyjność przepisów nowelizujących ustawę o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych
Z.U. 2003 / 3A / 21
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: