Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/01
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 16, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
K 16/01 Wyrok z dnia 2001-11-13
niekonstytucyjność przepisu regulującego szczegółowe warunki i tryb udzielania premii gwarancyjnej osobom posiadającym książeczki mieszkaniowe
Z.U. 2001 / 8 / 250
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: