Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 29, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 29/10 Wyrok z dnia 2011-11-15
Wysokość opłat za przechowywanie zajętego przez urząd celny towaru
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 92
P 29/10 Postanowienie z dnia 2012-01-18
Uwaga! Tekst wyroku wraz z uzasadnieniem opublikowano w OTK ZU nr 9/A/2011, poz. 96
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 1A / 10
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: