Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 39, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 39/10 Wyrok z dnia 2012-03-13
Upoważnienie referendarza sądowego do wydania w elektronicznym postępowaniu upominawczym postanowienia o przekazaniu sprawy sądowi właściwemu. Dz.U. 2012..292 z dnia 2012-03-20    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 26
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: