Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 26, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
P 26/10 Wyrok z dnia 2011-06-21
Przedawnienie zobowiązania podatkowego (bieg terminu przedawnienia)
Z.U. 2011 / 5A / 43
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: