Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 9/11 Postanowienie z dnia 2011-10-04
(Uwaga!
S 1/11 z 4.10.2011, ZU 2011/8A/87) Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 86
P 8/11 Wyrok z dnia 2012-07-26
Przesłanki warunkujące przyznanie odszkodowania za poniesioną szkodę (uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego) Dz.U. 2912..887 z dnia 2012-08-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 84
P 8/11 Postanowienie z dnia 2013-07-24
Sprostowanie oczywistej omyłki
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 93
P 8/11 Postanowienie z dnia 2013-07-24
Sprostowanie oczywistej omyłki
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 92
P 59/11 Wyrok z dnia 2012-07-09
Uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego) Dz.U. 2012..819 z dnia 2012-07-17    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 76
P 56/11 Wyrok z dnia 2013-07-25
Zachowek Dz.U. 2013..1003 z dnia 2013-08-30    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 85
P 55/11 Postanowienie z dnia 2013-10-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 116
P 54/11 Postanowienie z dnia 2011-10-12
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 89
P 53/11 Wyrok z dnia 2013-07-16
Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop Dz.U. 2013..904 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 78
P 52/11 Postanowienie z dnia 2012-05-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 54
P 5/11 Postanowienie z dnia 2011-10-25
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 1000
P 49/11 Wyrok z dnia 2013-07-03
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry Dz.U. 2013..842 z dnia 2013-07-26    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 73
P 48/11 Postanowienie z dnia 2013-01-08
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 8
P 48/11 Postanowienie z dnia 2013-01-08
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 8 Dokumenty w sprawie  
P 47/11 Postanowienie z dnia 2012-05-09
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 57
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: