Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 59, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 59/11 Wyrok z dnia 2012-07-09
Uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej (nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego) Dz.U. 2012..819 z dnia 2012-07-17    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 76
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: