Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 26, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 26/11 Wyrok z dnia 2013-10-15
Gospodarka odpadami (nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach) Dz.U. 2013..1426 z dnia 2013-12-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 99
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: