Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 9/02 Wyrok z dnia 2003-12-09
zgodność z Konstytucją pominięcia w art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o samorządzie gminnym słów "podjętej w sprawie z zakresu administracji publicznej"
Z.U. 2003 / 9A / 100
P 8/02 Postanowienie z dnia 2002-10-01
Z.U. 2002 / 5A / 70
P 7/02 Wyrok z dnia 2003-04-07
zgodność art. 32 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 32 Konstytucji
Z.U. 2003 / 4A / 29
P 6/02 Wyrok z dnia 2002-12-10
konstytucyjność przepisów dotyczących trybu wprowadzania i ustalania sposobu pobierania opłat za parkowanie
Z.U. 2002 / 7A / 91
P 32/02 Postanowienie z dnia 2004-12-14
Z.U. 2004 / 11A / 123
P 31/02 Wyrok z dnia 2003-07-01
konstytucyjność przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego zawężających krąg osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy
Z.U. 2003 / 6A / 58
P 3/02 Postanowienie z dnia 2002-03-26
Z.U. 2002 / 2A / 22
P 27/02 Wyrok z dnia 2003-07-02
konstytucyjność art. 23 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz wydanego na jego podstawie rozporządzenia
Z.U. 2003 / 6A / 59
P 26/02 Postanowienie z dnia 2003-07-28
Z.U. 2003 / 6A / 73
P 25/02 Wyrok z dnia 2005-06-21
Przymusowy wykup akcji
Z.U. 2005 / 6A / 65
P 24/02 Wyrok z dnia 2003-06-17
konstytucyjność art. 4 ust 5 ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Z.U. 2003 / 6A / 55
P 22/02 Postanowienie z dnia 2004-07-07
Z.U. 2004 / 7A / 76
P 21/02 Postanowienie z dnia 2003-10-22
Z.U. 2003 / 8A / 90
P 21/02 Wyrok z dnia 2004-02-18
konstytucyjność przepisów dotyczących naboru na aplikację adwokacką i radcowską
Z.U. 2004 / 2A / 9
P 20/02 Wyrok z dnia 2004-06-29
konstytucyjność niektórych przepisów Prawa przewozowego oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 9 kwietnia 1999 r.
Z.U. 2004 / 6A / 61
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: