Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/87
1 2 3 4 5
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 87
sygnaturaopispublikacja
P 5/87 Postanowienie z dnia 1987-10-28
(OTK1986-1995/t1/1987/7)
Z.U. 1987 / / 7
P 4/87 Postanowienie z dnia 1987-10-13
(OTK1986-1995/t1/1987/6)
Z.U. 1987 / / 6
P 3/87 Postanowienie z dnia 1987-09-21
w sprawie umów dostawy między jednostkami gospodarki uspołecznionej (OTK1986-1995/t1/1987/5; OTK 1987 s. 61-66)
Z.U. 1987 / / 5
P 2/87 Orzeczenie z dnia 1987-03-03
w sprawie określania limitów przyjęć, zakresu egzaminu wstępnego oraz zasad przyznawania punktów dodatkowych w akademiach medycznych (OTK1986-1995/t1/1987/2; OTK 1987 s. 20-32)
Z.U. 1987 / / 2
P 1/87 Orzeczenie z dnia 1987-06-10
(OTK1986-1995/t1/1987/1)
Z.U. 1987 / / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: