Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/90
1
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 90
sygnaturaopispublikacja
P 1/90 Orzeczenie z dnia 1991-01-08
(OTK1986-1995/t3/1991/6)
Z.U. 1991 / / 6
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: