Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/98
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
P 9/98 Wyrok z dnia 1999-05-11
warunki usytuowania budynku
Z.U. 1999 / 4 / 75
P 8/98 Wyrok z dnia 1999-07-06
prawo do wcześniejszej emerytury dla pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki
Z.U. 1999 / 5 / 102
P 7/98 Wyrok z dnia 1999-04-27
przepisy określające opłaty za przejazdy po drogach publicznych pojazdów samochodowych o gabarytach i ciężarze przekraczających dopuszczalne normy
Z.U. 1999 / 4 / 72
P 6/98 Wyrok z dnia 1999-05-17
dyżury lekarskie
Z.U. 1999 / 4 / 76
P 5/98 Postanowienie z dnia 1998-09-22
Z.U. 1998 / 5 / 67
P 4/98 Wyrok z dnia 1999-06-16
przepisy określające zasady wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 roku
Z.U. 1999 / 5 / 98
P 3/98 Postanowienie z dnia 1998-11-24
Z.U. 1998 / 7 / 121
P 2/98 Wyrok z dnia 1999-01-12
samowola budowlana
Z.U. 1999 / 1 / 2
P 12/98 Postanowienie z dnia 2000-03-22
Z.U. 2000 / 2 / 67
P 11/98 Wyrok z dnia 2000-01-12
konstytucyjność przepisów dotyczących czynszów regulowanych
Z.U. 2000 / 1 / 3
P 10/98 Wyrok z dnia 1999-05-24
przepisy upoważniające strażników leśnych m.in. do wnoszenia i popierania aktów oskarżenia przeciwko winnym kradzieży drewna z lasów państwowych
Z.U. 1999 / 4 / 77
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: