Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/98
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 10, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
P 10/98 Wyrok z dnia 1999-05-24
przepisy upoważniające strażników leśnych m.in. do wnoszenia i popierania aktów oskarżenia przeciwko winnym kradzieży drewna z lasów państwowych
Z.U. 1999 / 4 / 77
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: