Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/98
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 11, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
P 11/98 Wyrok z dnia 2000-01-12
konstytucyjność przepisów dotyczących czynszów regulowanych
Z.U. 2000 / 1 / 3
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: