Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/96
1 2 3 4 5 6 7
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
P 7/96 Postanowienie z dnia 1996-12-04
Z.U. 1996 / 6 / 57
P 6/96 Orzeczenie z dnia 1996-12-10
Z.U. 1996 / 6 / 53
P 5/96 Postanowienie z dnia 1996-10-16
Z.U. 1996 / 5 / 46
P 4/96 Orzeczenie z dnia 1997-02-04
art. 42 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
Z.U. 1997 / 1 / 3
P 3/96 Postanowienie z dnia 1996-11-19
Z.U. 1996 / 6 / 56
P 2/96 Orzeczenie z dnia 1997-02-11
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych
Z.U. 1997 / 1 / 4
P 1/96 Orzeczenie z dnia 1996-10-28
Z.U. 1996 / 5 / 39
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: