Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 9/09 Wyrok z dnia 2011-07-19
Zasady obliczania opłat za udzielenie koncesji dla nadawców radiowych i telewizyjnych
Z.U. 2011 / 6A / 59
P 7/09 Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
Z.U. 2011 / 2A / 12
P 7/09 Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
Z.U. 2011 / 2A / 10
P 7/09 Wyrok z dnia 2011-03-15
Nadanie mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 10
P 6/09 Postanowienie z dnia 2009-04-02
Z.U. 2009 / 4A / 58
P 5/09 Postanowienie z dnia 2012-02-13
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 18
P 46/09 Wyrok z dnia 2013-01-22
Przedawnienie roszczeń Dz.U. 2013..140 z dnia 2013-01-30    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 3
P 46/09 Wyrok z dnia 2013-01-22
Przedawnienie roszczeń
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 3 Dz.U. 2013..140 z dnia 2013-01-30     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
P 44/09 Wyrok z dnia 2010-09-10
Opłaty lotnicze
Z.U. 2010 / 7A / 68
P 42/09 Postanowienie z dnia 2011-06-29
Z.U. 2011 / 5A / 48
P 41/09 Wyrok z dnia 2011-04-19
Świadczenia rodzinne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
Z.U. 2011 / 3A / 25
P 41/09 Wyrok z dnia 2011-04-19
Świadczenia rodzinne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 25
P 40/09 Postanowienie z dnia 2010-03-19
Z.U. 2010 / 4A / 40
P 40/09 Postanowienie z dnia 2010-04-19
Z.U. 2010 / 4A / 40
P 4/09 Postanowienie z dnia 2009-06-10
Z.U. 2009 / 6A / 93
nowsze 1 2 3
  • Adres publikacyjny: