Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 36, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 36/09 Postanowienie z dnia 2011-03-16
Z.U. 2011 / 2A / 16
P 36/09 Postanowienie z dnia 2011-03-16
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 16
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: