Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 33, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 33/09 Wyrok z dnia 2011-09-13
Podatek od nieruchomości służących do wydobywania kopalin
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 7A / 71
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: