Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/09
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 21, rok: 09
sygnaturaopispublikacja
P 21/09 Wyrok z dnia 2011-03-01
Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane
Z.U. 2011 / 2A / 7
P 21/09 Wyrok z dnia 2011-03-01
Ograniczenie możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia przez osoby represjonowane
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 7
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: