Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/99
1 2 4 5 6 8 10 11 12 13 14
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
P 8/99 Wyrok z dnia 2000-10-10
konstytucyjność przepisów ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
Z.U. 2000 / 6 / 190
P 6/99 Wyrok z dnia 1999-12-15
przepis uchwały Krajowej Rady Sądownictwa wyłączający stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
Z.U. 1999 / 7 / 164
P 5/99 Wyrok z dnia 2000-03-14
przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej za nieruchomość wywłaszczoną na budowę drogi
Z.U. 2000 / 2 / 60
P 4/99 Wyrok z dnia 2001-01-31
konstytucyjność przepisów regulujących zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych
Z.U. 2001 / 1 / 5
P 2/99 Wyrok z dnia 1999-07-06
przepisy określające bieg terminu przedawnienia od dnia 1 stycznia 1990 roku wobec przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy państwowych w latach 1944-1989
Z.U. 1999 / 5 / 103
P 14/99 Postanowienie z dnia 2000-04-12
Z.U. 2000 / 3 / 90
P 13/99 Postanowienie z dnia 2000-03-29
Z.U. 2000 / 2 / 68
P 12/99 Wyrok z dnia 2000-11-15
konstytucyjność zasad kontroli sądowej decyzji o wydaleniu cudzoziemca z Rzeczypospolitej Polskiej
Z.U. 2000 / 7 / 260
P 11/99 Wyrok z dnia 2000-09-26
konstytucyjność przepisów regulujących zasady przyłączenia odbiorców do sieci elektroenergetycznej
Z.U. 2000 / 6 / 187
P 10/99 Wyrok z dnia 2000-03-06
przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Z.U. 2000 / 2 / 56
P 1/99 Wyrok z dnia 2000-05-16
konstytucyjność przepisów postępowania karnego dotyczących umorzenia postępowania
Z.U. 2000 / 4 / 111
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: