Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/92
2 4 5 6 7
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 92
sygnaturaopispublikacja
P 7/92 Orzeczenie z dnia 1993-07-13
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/27;)
Z.U. 1993 / / 27
P 6/92 Orzeczenie z dnia 1993-04-20
(OTK1986-1995/t4/1993/cz1/8;)
Z.U. 1993 / / 8
P 5/92 Postanowienie z dnia 1993-11-24
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/40;)
Z.U. 1993 / / 40
P 4/92 Orzeczenie z dnia 1993-02-02
w sprawie postępowania w przypadkach szkód w majątku resortu spraw wewnętrznych (OTK1986-1995/t4/1993/cz1/3; OTK 1993 cz. I s. 37-42)
Z.U. 1993 / / 3
P 2/92 Postanowienie z dnia 1993-06-01
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/20;)
Z.U. 1993 / / 20
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: