Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/92
2 4 5 6 7
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 5, rok: 92
sygnaturaopispublikacja
P 5/92 Postanowienie z dnia 1993-11-24
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/40;)
Z.U. 1993 / / 40
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: