Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/92
2 4 5 6 7
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 2, rok: 92
sygnaturaopispublikacja
P 2/92 Postanowienie z dnia 1993-06-01
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/20;)
Z.U. 1993 / / 20
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: