Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
P 99/08 Postanowienie z dnia 2009-06-30
Z.U. 2009 / 6A / 102
P 95/08 Postanowienie z dnia 2009-06-08
Z.U. 2009 / 6A / 91
P 95/08 Postanowienie z dnia 2009-06-08
Z.U. 2009 / 6A / 0
P 94/08 Wyrok z dnia 2010-09-07
Stawka podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego
Z.U. 2010 / 7A / 67
P 90/08 Wyrok z dnia 2011-04-12
Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe
Z.U. 2011 / 3A / 21
P 90/08 Wyrok z dnia 2011-04-12
Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe
(PDF) Pobierz 2206643 bajtów.Z.U. 2011 / 3A / 21
P 9/08 Wyrok z dnia 2010-03-25
Odpowiedzialność za brak opłaty za przejazd po drogach krajowych
Z.U. 2010 / 3A / 26
P 87/08 Wyrok z dnia 2009-05-28
Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty
Z.U. 2009 / 5A / 72
P 83/08 Postanowienie z dnia 2009-09-15
Z.U. 2009 / 8A / 0
P 81/08 Postanowienie z dnia 2009-09-23
Z.U. 2009 / 8A / 0
P 80/08 Wyrok z dnia 2009-03-10
Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług wspólników rozwiązanej spółki cywilnej
Z.U. 2009 / 3A / 26
P 8/08 Wyrok z dnia 2011-01-25
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych
Z.U. 2011 / 1A / 2
P 8/08 Wyrok z dnia 2011-01-25
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług pocztowych
(PDF) Pobierz 684997 bajtów.Z.U. 2011 / 1A / 2
P 79/08 Postanowienie z dnia 2010-10-05
(Uwaga!
S 4/10 z 15.11.2010, ZU //)
Z.U. 2010 / 8A / 88
P 71/08 Postanowienie z dnia 2009-03-11
Z.U. 2009 / 3A / 34
nowsze 1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: