Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/06
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 06
sygnaturaopispublikacja
P 9/06 Wyrok z dnia 2008-04-15
Świadczenia emerytalne dla służb mundurowych
Z.U. 2008 / 3A / 0
P 9/06 Wyrok z dnia 2008-04-15
Świadczenia emerytalne dla służb mundurowych
Z.U. 2008 / 3A / 43
P 8/06 Wyrok z dnia 2007-05-29
Ugoda zawarta przed sądem
Z.U. 2007 / 5A / 51
P 8/06 Wyrok z dnia 2007-05-29
Ugoda zawarta przed sądem
Z.U. 2007 / 6A / 51
P 7/06 Postanowienie z dnia 2006-10-19
Z.U. 2006 / 9A / 136
P 6/06 Wyrok z dnia 2006-08-31
Opłaty czynszu przez funkcjonariuszy służby więziennej
Z.U. 2006 / 8A / 95
P 5/06 Postanowienie z dnia 2006-06-28
Z.U. 2006 / 6A / 75
P 49/06 Wyrok z dnia 2008-02-19
Prawo do sądu (brak możliwości uchylenia przez sąd I instancji decyzji organu rentowego i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania)
Z.U. 2008 / 1A / 5
P 48/06 Wyrok z dnia 2008-02-19
Ustanowienie obrońcy z urzędu (prawo do obrony)
Z.U. 2008 / 1A / 4
P 47/06 Postanowienie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2007 / 4A / 0
P 47/06 Postanowienie z dnia 2007-04-03
Z.U. 2007 / 4A / 41
P 45/06 Wyrok z dnia 2007-03-06
Prawo do zasiłku opiekuńczego
Z.U. 2007 / 3A / 22
P 44/06 Postanowienie z dnia 2007-02-27
Z.U. 2007 / 2A / 19
P 43/06 Wyrok z dnia 2007-09-04
Zobowiązanie podatkowe
Z.U. 2007 / 8A / 95
P 42/06 Wyrok z dnia 2007-11-13
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych
Z.U. 2007 / 10A / 123
nowsze 1 2 3 4
  • Adres publikacyjny: