Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/95
1
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 95
sygnaturaopispublikacja
P 1/95 Orzeczenie z dnia 1995-09-11
(OTK 1995 cz. II)
Z.U. 1995 / 1 / 3
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: