Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/93
2
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 93
sygnaturaopispublikacja
P 2/93 Orzeczenie z dnia 1993-09-28
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/32;)
Z.U. 1993 / / 32
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: