Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 00
sygnaturaopispublikacja
P 9/00 Postanowienie z dnia 2000-12-13
Z.U. 2000 / 8 / 302
P 8/00 Wyrok z dnia 2000-10-04
wynagrodzenia sędziów sądów powszechnych
Z.U. 2000 / 6 / 189
P 7/00 Wyrok z dnia 2002-03-06
konstytucyjność przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie podatku akcyzowego
Z.U. 2002 / 2A / 13
P 6/00 Wyrok z dnia 2001-06-18
konstytucyjność istnienia obowiązku podatkowego od niezarejestrowanej sprzedaży
Z.U. 2001 / 5 / 120
P 5/00 Wyrok z dnia 2001-01-16
konstytucyjność przepisów Kodeksu karnego Skarbowego
Z.U. 2001 / 1 / 1
P 4/00 Wyrok z dnia 2001-07-10
Z.U. 2001 / 5 / 126
P 3/00 Wyrok z dnia 2000-06-14
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o ujawnianiu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne
Z.U. 2000 / 5 / 138
P 2/00 Wyrok z dnia 2001-02-20
konstytucyjność przepisów ustawy - Kodeks karny skarbowy
Z.U. 2001 / 2 / 32
P 15/00 Wyrok z dnia 2001-05-08
konstytucyjność przepisu regulującego zasady uznania żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową za jedynego żywiciela rodziny
Z.U. 2001 / 4 / 83
P 14/00 Postanowienie z dnia 2001-03-28
Z.U. 2001 / 3 / 57
P 12/00 Wyrok z dnia 2001-02-21
konstytucyjność przepisów ustawy o Trybunale Stanu
Z.U. 2001 / 3 / 47
P 11/00 Wyrok z dnia 2001-03-05
dopuszczalność odmowy uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę
Z.U. 2001 / 2 / 33
P 10/00 Postanowienie z dnia 2000-10-10
Z.U. 2000 / 6 / 195
P 1/00 Postanowienie z dnia 2000-06-05
Z.U. 2000 / 5 / 146
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: