Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/97
1 2
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
P 2/97 Wyrok z dnia 1998-01-05
w sprawie podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; § 44 ust. 1 lit.a) i b) rozporządzenia Ministrów Finansów z 8 grudnia 1994 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Z.U. 1998 / 1 / 1
P 1/97 Postanowienie z dnia 1997-10-22
Z.U. 1997 / 3_4 / 51
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: