Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/97
1 2
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 1, rok: 97
sygnaturaopispublikacja
P 1/97 Postanowienie z dnia 1997-10-22
Z.U. 1997 / 3_4 / 51
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: