Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 8/07 Wyrok z dnia 2008-06-24
Przesłanki wyłączenia sędziego
Z.U. 2008 / 5A / 84
P 67/07 Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2009 / 3A / 32
P 66/07 Wyrok z dnia 2009-05-12
Odpowiedzialność zawodowa doradców inwestycyjnych
Z.U. 2009 / 5A / 65
P 65/07 Wyrok z dnia 2009-07-28
Kara grzywny za naruszenie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie miasta
Z.U. 2009 / 7A / 114
P 64/07 Wyrok z dnia 2009-05-05
Wysokość kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego
Z.U. 2009 / 5A / 64
P 63/07 Postanowienie z dnia 2009-09-14
Z.U. 2009 / 8A / 0
P 62/07 Postanowienie z dnia 2008-02-12
obowiązek przeprowadzenia przez sąd dowodu z opinii biegłych
Z.U. 2008 / 1A / 17
P 61/07 Postanowienie z dnia 2008-09-02
odrzucenie środka odwoławczego w postępowaniu gospodarczym z powodu nieopłacenia opłatą stosunkową
Z.U. 2008 / 7A / 127
P 60/07 Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 9A / 0
P 60/07 Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 9A / 164
P 6/07 Wyrok z dnia 2009-01-08
Zmiana zasad wyliczenia kwoty podatku VAT podlegającej zwrotowi na rzecz zakładów pracy chronionej
Z.U. 2009 / 1A / 2
P 59/07 Wyrok z dnia 2008-05-27
Kolejność egzekucji z rękojmi utraconej przez nabywcę Z.U. 2008 / 4A / -2
P 59/07 Wyrok z dnia 2008-05-27
Kolejność egzekucji z rękojmi utraconej przez nabywcę
Z.U. 2008 / 4A / 64
P 58/07 Wyrok z dnia 2009-05-26
Nałożenie na podatnika obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu celnego sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych
Z.U. 2009 / 5A / 71
P 56/07 Postanowienie z dnia 2008-11-18
Z.U. 2008 / 9A / 0
nowsze 1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: