Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 62, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 62/07 Postanowienie z dnia 2008-02-12
obowiązek przeprowadzenia przez sąd dowodu z opinii biegłych
Z.U. 2008 / 1A / 17
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: