Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 18, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 18/07 Wyrok z dnia 2008-05-20
Odrzucenie apelacji z powodu braków formalnych
Z.U. 2008 / 4A / 61
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: