Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 20, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 20/07 Wyrok z dnia 2008-03-31
Zasady udzielania pomocy społecznej rolnikom w związku z suszą
Z.U. 2008 / 2A / 31
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: