Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 37, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 37/07 Wyrok z dnia 2008-06-16
Zwolnienie od opłaty sądowej i dostępu do pomocy prawnej z urzędu
Z.U. 2008 / 5A / 80
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: