Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 21, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 21/07 Postanowienie z dnia 2008-02-12
udział asesorów sądowych w postępowaniu sądowym
Z.U. 2008 / 1A / 16
P 21/07 Postanowienie z dnia 2008-10-20
Z.U. 2008 / 8A / 0
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: