Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 60, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 60/07 Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 9A / 0
P 60/07 Postanowienie z dnia 2008-11-06
Z.U. 2008 / 9A / 164
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: