Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 38, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 38/07 Postanowienie z dnia 2008-07-08
Z.U. 2008 / 6A / -998
P 38/07 Postanowienie z dnia 2008-07-08
wydawanie czasopisma bez wymaganej rejestracji
Z.U. 2008 / 6A / 114
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: