Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 45, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 45/07 Postanowienie z dnia 2007-10-08
Z.U. 2007 / 9A / 112
P 45/07 Postanowienie z dnia 2008-02-04
zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych
Z.U. 2008 / 1A / 14
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: