Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 49, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 49/07 Wyrok z dnia 2008-07-21
Wysokość opłaty sądowej
Z.U. 2008 / 6A / 108
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: