Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 67, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 67/07 Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2009 / 3A / 32
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: