Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 26, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 26/07 Postanowienie z dnia 2008-04-15
Z.U. 2008 / 3A / 0
P 26/07 Postanowienie z dnia 2008-04-15
obowiązek ustanowienia kuratora jeżeli wierzyciel nie jest znany
Z.U. 2008 / 3A / 52
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: