Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 28, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 28/07 Wyrok z dnia 2007-10-23
Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat (Uwaga!
S 5/07 z 7.11.2007, ZU 2007/10A/134)
Z.U. 2007 / 9A / 106
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: