Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 29, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
P 29/07 Postanowienie z dnia 2007-10-17
Z.U. 2007 / 9A / 116
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: